ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ส่งของสมนาคุณลูกค้าที่ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผ่านระบบ IVR ประจำเดือนมกราคม 2561


1
คุณ
อัญชลี
มณีนิล
2
คุณ
คมสัน
ตาปิน
3
คุณ
เอนก
ม่วงเถื่อน
4
คุณ
ละมน
มาดี
5
คุณ
กันทิมา
เจริญถิ่น
6
คุณ
สุดใจ
โฉมมณี
7
คุณ
สุมณฑา
ขวัญยืน
8
คุณ
ณฐพล
เทียมทัด
9
คุณ
ศิริพงษ์
ศรัทธาพิริยะพงศ์
10
คุณ
ศิริรัตน์
ทอนสูงเนิน

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ลงทะเบียนลุ้นรับรางวัลพิเศษ ประจำเดือนธันวาคม 2560

เครื่องดููดฝุ่นในรถยนต์ 10 รางวัล


1 คุณ สุวิมล ภิญโญวัย
2 คุณ ประไพศรี ศรีสุริยวงษ์
3 คุณ ศตวรรษ บัวเย็น
4 คุณ วัชรพงษ์ บุตรโยจันโท
5 คุณ มีนา เสียงไพเราะ
6 คุณ นภาพร หวันหมาน
7 คุณ เรืองรุ้ง มีมานะ
8 คุณ น้ำทิพย์ พรมโสภา
9 คุณ จิรศักดิ์ พรมมินทร์
10 คุณ สาวิตรี ซาวัน

 

ผลรางวัลย้อนหลัง

กลับด้านบน