ประกันรถยนต์ชั้น 2+

ประกันภัยรถยนต์

กรุณาเลือกประเภทประกันภัยรถยนต์

กรอกข้อมูลรถยนต์ เพิ่มเติม

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2+

ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์เมื่อเกิดอุบัติเหตุชนกับยาน พาหนะทางบก รวมถึง ความเสียหายจากไฟไหม้ การโจรกรรม และ คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินและร่างกายของบุคคลภายนอก

โปรโมชั่นประกันรถยนต์

  • ประกันรถยนต์เอเชีย 2+ คุ้มครองรถคุณ รวมรถหายและไฟไหม้

    ประกันรถยนต์เอเชีย 2+ คุ้มครองรถคุณ รวมรถหายและไฟไหม้

    คลิกเลย
  • ถ้าคิดจะเที่ยวต่างประเทศ อยากได้ความคุ้มครอง พร้อมดื่มสตาร์บัค

    ถ้าคิดจะเที่ยวต่างประเทศ อยากได้ความคุ้มครอง พร้อมดื่มสตาร์บัค

    คลิกเลย
กลับด้านบน