สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

ประกันอุบัติส่วนบุคคล

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ราคาถูก เบี้ยถูกๆ

โปรโมชั่น บริษัทประกันภัย อายุ เบี้ยประกันเพียง คุ้มครอง ซื้อ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ME & HAP
กรุงเทพประกันภัย
18-60 ปี
250 / เดือน
1,000,000
ซื้อประกัน
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล TQM PRIVILEGES
เคเอสเคประกันภัย (คูเนีย)
15-60 ปี
267 / เดือน
500,000
ซื้อประกัน
Blanket of Love Plan 1A
ประกันภัยไทยวิวัฒน์
18-60 ปี
330 / เดือน
500,000
ซื้อประกัน
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลพิเศษ แอลเอ็มจี พลัส แผน TQM2
แอลเอ็มจีประกันภัย
16-60 ปี
360 / เดือน
1,500,000
ซื้อประกัน
ประกันอุบัติเหตุสำหรับเด็กนักเรียน
วิริยะประกันภัย
15-20 ปี
1,320 / ปี
500,000
ซื้อประกัน

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
คุ้มครองชีวิตของท่าน รวมถึงอุบัติเหตุหลายชนิด

ความคุ้มครอง ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

 • เสียชีวิต : คุ้มครอง
 • ค่ารักษาพยาบาล : คุ้มครอง
 • พิการ/ทุพพลภาพ : คุ้มครอง
 • พักรักษาตัวในโรงพยาบาล : คุ้มครอง
 • ฆาตกรรมลอบทำร้าย : คุ้มครอง
 • ภัยก่อการร้าย : คุ้มครอง
 • เงินจ่ายคืนระหว่างสัญญา : ไม่ได้คืน
 • ชดเชยรายได้ขณะพักรักษาในโรงพยาบาล : ชดเชย

 • ด้วยคุณภาพ ที่ไว้ใจ ภายใต้ นโยบาย ซื่อสัตย์ ยุติธรรม บริการเยี่ยม ...

  เลือกซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล


  ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 0105540084143 ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 0105540084143
  ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ ว00019/2546 ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ ว00019/2546
  123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
  โทร:1737 (24 ชม.), 021508888 โทรสาร 02 150 8000
  เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 8.30 - 17.30 น.
  Email : info@tqm.co.th