ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 ราคาพิเศษ
บริษัท
ประกัน
โปรโมชั่น
ประกันภัยรถยนต์
ประ
เภท
อู่ ราคา
พิเศษ
ทุนประกัน ตรวจ
สภาพ
ความคุ้มครองรถยนต์
ภัยก่อ
การร้าย
น้ำท่วม ค่าเสียหาย
ส่วนแรก
ความ
คุ้มครอง
โปรโมชั่น ขอใบ
เสนอ
ราคา
บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) SCSMG OROP PA รถกระบะ : ซ่อมห้าง 266 17,322 260,000
ถึง
550,000
correct correct correct correct

5,000 บาท

ขอดูGift_ico
บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด เอราวัณ BIG-TWO รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 137 7,700 200,000 correct correct correct correct

5,000 บาท

ขอดูGift_ico
บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด เอราวัณ Easy ECO รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 137 13,801 300,000 correct correct correct - ขอดูGift_ico
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) TVI New Budget 2013 รถกระบะ : ซ่อมอู่ 643 9,201 100,000 correct correct correct correct

4,000 บาท

ขอดูGift_ico
บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KSK Surprised รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 306 6,900 100,000 correct correct correct correct

5,000 บาท

ขอดูGift_ico
บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KSK 1Price รถกระบะ : ซ่อมอู่ 306 11,534 500,000 correct correct correct correct

3,000 บาท

ขอดูGift_ico
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MSIG กลุ่ม5 รถเก๋ง : ซ่อมห้าง 150 14,999 350,000
ถึง
500,000
correct correct correct correct

3,000 บาท

ขอดูGift_ico
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด(มหาชน) เทเวศ กลุ่ม5 รถเก๋ง : ซ่อมห้าง 178 18,000 150,000
ถึง
250,000
correct correct correct - ขอดูGift_ico
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด(มหาชน) เทเวศ 6Special รถ SUV : ซ่อมห้าง 178 17,501 410,000
ถึง
600,000
correct correct correct - ขอดูGift_ico
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด(มหาชน) เทเวศ 6Special รถ SUV : ซ่อมอู่ 487 14,001 210,000
ถึง
400,000
correct correct correct - ขอดูGift_ico
ดูโปรโมชั่น ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
ประกันภัยรถยนต์ ชั้น3 ราคาพิเศษ
บริษัท
ประกัน
โปรโมชั่น
ประกันภัยรถยนต์
ประ
เภท
อู่ ราคา
พิเศษ
ทุนประกัน ตรวจ
สภาพ
ความคุ้มครองรถยนต์
ภัยก่อ
การร้าย
น้ำท่วม ค่าเสียหาย
ส่วนแรก
ความ
คุ้มครอง
โปรโมชั่น ขอใบ
เสนอ
ราคา
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมืองไทย3 TP-SAVE รถกระบะ : ซ่อมอู่ 532 2,826 - - - - - ขอดูGift_ico
บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด สินทรัพย์3 Asset2 รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 173 1,855 - - - - - ขอดูGift_ico
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ไทยวิวัฒน์3 รถกระบะ : ซ่อมอู่ 643 3,580 - - - - - ขอดูGift_ico
บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าพระยา3 AllNew รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 700 2,000 - - - - - ขอดูGift_ico
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MSIG3 2in1 Happy D รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 357 1,855 - - - - - ขอดูGift_ico
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด(มหาชน) เทเวศ3 Fix Rate รถกระบะ : ซ่อมอู่ 487 2,501 - - - - - ขอดูGift_ico
บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) แอ็กซ่า3Free รถตู้ : ซ่อมอู่ 366 3,310 - - - - - ขอดูGift_ico
ดูโปรโมชั่น ประกันภัยรถยนต์ ชั้น3
ประกันภัยรถยนต์ ชั้น2+ ราคาพิเศษ
บริษัท
ประกัน
โปรโมชั่น
ประกันภัยรถยนต์
ประ
เภท
อู่ ราคา
พิเศษ
ทุนประกัน ตรวจ
สภาพ
ความคุ้มครองรถยนต์
ภัยก่อ
การร้าย
น้ำท่วม ค่าเสียหาย
ส่วนแรก
ความ
คุ้มครอง
โปรโมชั่น ขอใบ
เสนอ
ราคา
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมืองไทย2+ เอเชีย รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 532 7,901 100,000 - - - correct

2,000 บาท

ขอดูGift_ico
บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) SCSMG2+ เก๋งเอเชีย รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 253 8,000 100,000 - - - correct

2,000 บาท

ขอดูGift_ico
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทิพย2+ จริงใจ รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 686 8,500 100,000 - - - - ขอดูGift_ico
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด วิริยะ2+ BE3 รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 330 9,800 200,000 - - - - ขอดูGift_ico
บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด เอราวัณ2+ WIN-WIN1 รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 137 6,899 100,000 - - - correct

2,000 บาท

ขอดูGift_ico
บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด สินทรัพย์2+ รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 173 7,500 150,000 - - - correct

2,000 บาท

ขอดูGift_ico
บริษัท แอลเอ็มจีประกันภัย จำกัด LMG2+ Super save2 รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 423 7,901 100,000 - - - correct

2,000 บาท

ขอดูGift_ico
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ไทยวิวัฒน์2+ New Supreme รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 643 7,800 100,000 - - - correct

2,000 บาท

ขอดูGift_ico
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MSIG2+ SafeGuard 1 รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 357 7,000 100,000 - - - correct

2,000 บาท

ขอดูGift_ico
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด(มหาชน) เทเวศ2++FLOOD รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 487 8,601 100,000 - - - correct

2,000 บาท

ขอดูGift_ico
ดูโปรโมชั่น ประกันภัยรถยนต์ ชั้น2+
ประกันภัยรถยนต์ ชั้น3+ ราคาพิเศษ
บริษัท
ประกัน
โปรโมชั่น
ประกันภัยรถยนต์
ประ
เภท
อู่ ราคา
พิเศษ
ทุนประกัน ตรวจ
สภาพ
ความคุ้มครองรถยนต์
ภัยก่อ
การร้าย
น้ำท่วม ค่าเสียหาย
ส่วนแรก
ความ
คุ้มครอง
โปรโมชั่น ขอใบ
เสนอ
ราคา
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมืองไทย3+ รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 532 7,200 100,000 - - - correct

2,000 บาท

ขอดูGift_ico
บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) EcoMax สูญหาย ไฟไหม้ ทุน600000 (รถยุโรป) รถเก๋ง รถกระบะ : ซ่อมอู่ 253 13,271 150,000 - - - - ขอดูGift_ico
บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) EcoMax สูญหาย ไฟไหม้ ทุน750000 (รถยุโรป) รถเก๋ง รถกระบะ : ซ่อมห้าง 253 16,795 150,000 - - - - ขอดูGift_ico
บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) EcoMax สูญหาย ไฟไหม้ ทุน550000 (รถยุโรป) รถเก๋ง รถกระบะ : ซ่อมอู่ 253 12,997 150,000 - - - - ขอดูGift_ico
บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) EcoMax สูญหาย ไฟไหม้ ทุน700000 (รถยุโรป) รถเก๋ง รถกระบะ : ซ่อมห้าง 253 16,521 150,000 - - - - ขอดูGift_ico
บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) EcoMax สูญหาย ไฟไหม้ ทุน500000 (รถยุโรป) รถเก๋ง รถกระบะ : ซ่อมอู่ 253 12,722 150,000 - - - - ขอดูGift_ico
บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) EcoMax สูญหาย ไฟไหม้ ทุน650000 (รถยุโรป) รถเก๋ง รถกระบะ : ซ่อมห้าง 253 16,246 150,000 - - - - ขอดูGift_ico
บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) EcoMax สูญหาย ไฟไหม้ ทุน450000 (รถยุโรป) รถเก๋ง รถกระบะ : ซ่อมอู่ 253 12,448 150,000 - - - - ขอดูGift_ico
บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) EcoMax สูญหาย ไฟไหม้ ทุน600000 (รถยุโรป) รถเก๋ง รถกระบะ : ซ่อมห้าง 253 15,971 150,000 - - - - ขอดูGift_ico
บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) EcoMax สูญหาย ไฟไหม้ ทุน400000 (รถยุโรป) รถเก๋ง รถกระบะ : ซ่อมอู่ 253 12,173 150,000 - - - - ขอดูGift_ico
ดูโปรโมชั่น ประกันภัยรถยนต์ ชั้น3+
ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 พิเศษ ราคาพิเศษ
ไม่พบ PACKAGE ที่ท่านเลือก

ขอใบเสนอราคา

  •  
  • *** ระบบจะส่งใบเสนอราคาไปยังอีเมลตามที่ระบุ
×
ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 0105540084143 ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 0105540084143
ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ ว00019/2546 ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ ว00019/2546
123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร:1737 (24 ชม.), 021508888 โทรสาร 02 150 8000
เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 8.30 - 17.30 น.
Email : info@tqm.co.th