ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 ราคาพิเศษ
บริษัท
ประกัน
โปรโมชั่น
ประกันภัยรถยนต์
ประเภท อู่ เบี้ยประกันรถยนต์ ทุนประกันรถยนต์ ตรวจสภาพ ความคุ้มครองรถยนต์
ภัยก่อการร้าย น้ำท่วม ค่าเสียหาย
ส่วนแรก
ความคุ้มครอง โปรโมชั่น ขอใบเสนอราคา
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมืองไทย Smileกระบะจดเก๋ง รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 531 13,966 200,000
ถึง
300,000
correct correct correct - ขอดูGift_ico
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) MTI NewSmileGROUP3 รถเก๋ง : ซ่อมห้าง 424 19,355 550,000
ถึง
700,000
correct correct correct - ขอดูGift_ico
บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) SCSMG OROP PA รถกระบะ : ซ่อมห้าง 266 17,322 260,000
ถึง
550,000
correct correct correct correct

5,000 บาท

ขอดูGift_ico
บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) SCSMG OROP5 รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 253 15,532 290,000
ถึง
400,000
correct correct correct - ขอดูGift_ico
บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด เอราวัณ BIG-TWO รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 137 7,700 200,000 correct correct correct correct

5,000 บาท

ขอดูGift_ico
บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด เอราวัณ Easy ECO รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 137 13,801 300,000 correct correct correct - ขอดูGift_ico
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) TVI New Budget 2013 รถกระบะ : ซ่อมอู่ 362 9,201 100,000 correct correct correct correct

4,000 บาท

ขอดูGift_ico
บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าพระยาปิคอัพ รถกระบะ : ซ่อมอู่ 701 15,276 300,000 correct correct correct - ขอดูGift_ico
บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KSK Surprised รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 184 6,900 100,000 correct correct correct correct

5,000 บาท

ขอดูGift_ico
บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KSK 1Price รถกระบะ : ซ่อมอู่ 184 11,534 500,000 correct correct correct correct

3,000 บาท

ขอดูGift_ico
ดูโปรโมชั่น ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
ประกันภัยรถยนต์ ชั้น3 ราคาพิเศษ
บริษัท
ประกัน
โปรโมชั่น
ประกันภัยรถยนต์
ประเภท อู่ เบี้ยประกันรถยนต์ ทุนประกันรถยนต์ ตรวจสภาพ ความคุ้มครองรถยนต์
ภัยก่อการร้าย น้ำท่วม ค่าเสียหาย
ส่วนแรก
ความคุ้มครอง โปรโมชั่น ขอใบเสนอราคา
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมืองไทย3 TP-SAVE รถกระบะ : ซ่อมอู่ 531 2,826 - - - - - ขอดูGift_ico
บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด สินทรัพย์3 Asset2 รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 173 1,855 - - - - - ขอดูGift_ico
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ไทยวิวัฒน์3 รถกระบะ : ซ่อมอู่ 362 3,580 - - - - - ขอดูGift_ico
บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าพระยา3 AllNew รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 701 2,000 - - - - - ขอดูGift_ico
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MSIG3 2in1 Happy D รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 357 1,855 - - - - - ขอดูGift_ico
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด(มหาชน) เทเวศ3 Fix Rate รถกระบะ : ซ่อมอู่ 33 2,501 - - - - - ขอดูGift_ico
บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) แอ็กซ่า3Free รถตู้ : ซ่อมอู่ 126 3,310 - - - - - ขอดูGift_ico
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด มิตรแท้3 ทวีคูณ รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 906 1,955 - - - - - ขอดูGift_ico
ดูโปรโมชั่น ประกันภัยรถยนต์ ชั้น3
ประกันภัยรถยนต์ ชั้น2+ ราคาพิเศษ
บริษัท
ประกัน
โปรโมชั่น
ประกันภัยรถยนต์
ประเภท อู่ เบี้ยประกันรถยนต์ ทุนประกันรถยนต์ ตรวจสภาพ ความคุ้มครองรถยนต์
ภัยก่อการร้าย น้ำท่วม ค่าเสียหาย
ส่วนแรก
ความคุ้มครอง โปรโมชั่น ขอใบเสนอราคา
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯFirst Care2+ Special Flood รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 656 8,990 150,000 - - - - ขอดูGift_ico
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมืองไทย2+ เอเชีย รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 531 7,901 100,000 - - - correct

2,000 บาท

ขอดูGift_ico
บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) SCSMG2+ เก๋งเอเชีย รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 253 8,000 100,000 - - - correct

2,000 บาท

ขอดูGift_ico
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทิพย2+ จริงใจ รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 685 8,500 100,000 - - - - ขอดูGift_ico
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด วิริยะ2+ BE3 รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 330 9,800 200,000 - - - - ขอดูGift_ico
บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด เอราวัณ2+ WIN-WIN1 รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 137 6,899 100,000 - - - correct

2,000 บาท

ขอดูGift_ico
บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด สินทรัพย์2+ รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 173 7,500 150,000 - - - correct

2,000 บาท

ขอดูGift_ico
บริษัท แอลเอ็มจีประกันภัย จำกัด LMG2+ Super save2 รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 423 7,901 100,000 - - - correct

2,000 บาท

ขอดูGift_ico
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ไทยวิวัฒน์2+ New Supreme รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 362 7,800 100,000 - - - correct

2,000 บาท

ขอดูGift_ico
บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าพระยา2+ 2เด้ง (โอเค 1) รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 701 7,200 100,000 - - - correct

2,000 บาท

ขอดูGift_ico
ดูโปรโมชั่น ประกันภัยรถยนต์ ชั้น2+
ประกันภัยรถยนต์ ชั้น3+ ราคาพิเศษ
บริษัท
ประกัน
โปรโมชั่น
ประกันภัยรถยนต์
ประเภท อู่ เบี้ยประกันรถยนต์ ทุนประกันรถยนต์ ตรวจสภาพ ความคุ้มครองรถยนต์
ภัยก่อการร้าย น้ำท่วม ค่าเสียหาย
ส่วนแรก
ความคุ้มครอง โปรโมชั่น ขอใบเสนอราคา
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมืองไทย3+ รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 531 7,200 100,000 - - - correct

2,000 บาท

ขอดูGift_ico
บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) EcoMax สูญหาย ไฟไหม้ ทุน900000 (รถเอเชีย) รถเก๋ง รถกระบะ : ซ่อมอู่ 253 13,419 150,000 - - - - ขอดูGift_ico
บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) EcoMax สูญหาย ไฟไหม้ ทุน200000 (รถยุโรป) รถเก๋ง รถกระบะ : ซ่อมห้าง 253 13,775 150,000 - - - - ขอดูGift_ico
บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) EcoMax สูญหาย ไฟไหม้ ทุน850000 (รถเอเชีย) รถเก๋ง รถกระบะ : ซ่อมอู่ 253 13,145 150,000 - - - - ขอดูGift_ico
บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) EcoMax สูญหาย ไฟไหม้ ทุน150000 (รถยุโรป) รถเก๋ง รถกระบะ : ซ่อมห้าง 253 13,500 150,000 - - - - ขอดูGift_ico
บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) EcoMax สูญหาย ไฟไหม้ ทุน800000 (รถเอเชีย) รถเก๋ง รถกระบะ : ซ่อมอู่ 253 12,870 150,000 - - - - ขอดูGift_ico
บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) EcoMax สูญหาย ไฟไหม้ ทุน1000000 (รถเอเชีย) รถเก๋ง รถกระบะ : ซ่อมห้าง 253 16,068 150,000 - - - - ขอดูGift_ico
บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) EcoMax สูญหาย ไฟไหม้ ทุน750000 (รถเอเชีย) รถเก๋ง รถกระบะ : ซ่อมอู่ 253 12,595 150,000 - - - - ขอดูGift_ico
บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) EcoMax สูญหาย ไฟไหม้ ทุน950000 (รถเอเชีย) รถเก๋ง รถกระบะ : ซ่อมห้าง 253 15,794 150,000 - - - - ขอดูGift_ico
บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) EcoMax สูญหาย ไฟไหม้ ทุน700000 (รถเอเชีย) รถเก๋ง รถกระบะ : ซ่อมอู่ 253 12,321 150,000 - - - - ขอดูGift_ico
ดูโปรโมชั่น ประกันภัยรถยนต์ ชั้น3+
ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 พิเศษ ราคาพิเศษ
ไม่พบ PACKAGE ที่ท่านเลือก

ขอใบเสนอราคา

  •  
  • *** ระบบจะส่งใบเสนอราคาไปยังอีเมลตามที่ระบุ
×
ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 0105540084143 ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 0105540084143
ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ ว00019/2546 ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ ว00019/2546
123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร:1737 (24 ชม.), 021508888 โทรสาร 02 150 8000
เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 8.30 - 17.30 น.
Email : info@tqm.co.th