ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 ราคาพิเศษ
บริษัท
ประกัน
โปรโมชั่น
ประกันภัยรถยนต์
ประเภท อู่ เบี้ยประกันรถยนต์ ทุนประกันรถยนต์ ตรวจสภาพ ความคุ้มครองรถยนต์
ภัยก่อการร้าย น้ำท่วม ค่าเสียหาย
ส่วนแรก
ความคุ้มครอง โปรโมชั่น ขอใบเสนอราคา
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมืองไทย Smile กลุ่ม 3 ซ่อมห้าง รับรถ 1-3ปี (คุ้มครองครองภัยก่อการร้าย) ทุกรุ่น : ซ่อมห้าง 0 19,678 750,000 correct correct correct - ขอดูGift_ico
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมืองไทย Smile กลุ่ม 4 ซ่อมห้าง รับรถ 2-3ปี (คุ้มครองครองภัยก่อการร้าย) ทุกรุ่น : ซ่อมห้าง 0 18,324 400,000 correct correct correct - ขอดูGift_ico
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมืองไทย Smile กลุ่ม 5 ซ่อมห้าง รับรถ 2-4ปี (คุ้มครองครองภัยก่อการร้าย) ทุกรุ่น : ซ่อมห้าง 0 16,824 300,000 correct correct correct - ขอดูGift_ico
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมืองไทย Smile CIVIC ซ่อมห้าง รับรถ 2-3ปี (คุ้มครองครองภัยก่อการร้าย) รถเก๋ง : ซ่อมห้าง 0 19,824 500,000 correct correct correct - ขอดูGift_ico
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมืองไทย Smile Pick Up (กระบะจดเก๋ง) ซ่อมห้าง รับรถ 1-3ปี (คุ้มครองครองภัยก่อการร้าย) รถกระบะ : ซ่อมห้าง 0 20,224 500,000 correct correct correct - ขอดูGift_ico
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมืองไทย Smile Pick Up ซ่อมห้าง รับรถ 1-3ปี (คุ้มครองครองภัยก่อการร้าย) รถกระบะ : ซ่อมห้าง 0 20,224 500,000 correct correct correct - ขอดูGift_ico
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมืองไทย SMILE Group3 รับรถ1-3ปี (คุ้มครองภัยก่อการร้าย) ทุกรุ่น : ซ่อมอู่ 0 18,178 750,000 correct correct correct - ขอดูGift_ico
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมืองไทย SMILE Group4 รับรถ2-3ปี (คุ้มครองภัยก่อการร้าย) ทุกรุ่น : ซ่อมอู่ 0 16,824 400,000 correct correct correct - ขอดูGift_ico
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมืองไทย SMILE Group5 รับรถ2-4ปี (คุ้มครองภัยก่อการร้าย) ทุกรุ่น : ซ่อมอู่ 0 15,325 300,000 correct correct correct - ขอดูGift_ico
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมืองไทย SMILE CIVIC รับรถ2-3ปี (คุ้มครองภัยก่อการร้าย) รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 0 18,324 500,000 correct correct correct - ขอดูGift_ico
ดูโปรโมชั่น ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1
ประกันภัยรถยนต์ ชั้น3 ราคาพิเศษ
บริษัท
ประกัน
โปรโมชั่น
ประกันภัยรถยนต์
ประเภท อู่ เบี้ยประกันรถยนต์ ทุนประกันรถยนต์ ตรวจสภาพ ความคุ้มครองรถยนต์
ภัยก่อการร้าย น้ำท่วม ค่าเสียหาย
ส่วนแรก
ความคุ้มครอง โปรโมชั่น ขอใบเสนอราคา
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมืองไทย ป.3 สำหรับรถตู้โดยสาร รถตู้ : ซ่อมอู่ 0 3,011 0 - - - - ขอดูGift_ico
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมืองไทย ป.3 สำหรับรถกระบะ รถกระบะ : ซ่อมอู่ 0 2,826 0 - - - - ขอดูGift_ico
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมืองไทย ป.3 สำหรับรถเก๋ง รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 0 2,149 0 - - - - ขอดูGift_ico
บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด สินทรัพย์ ประเภท3 สำหรับรถกระบะ รถกระบะ : ซ่อมอู่ 246 2,733 0 - - - - ขอดูGift_ico
บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด สินทรัพย์ ประเภท3 สำหรับรถเก๋ง รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 246 1,855 0 - - - - ขอดูGift_ico
บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด สินทรัพย์ ประเภท3 สำหรับรถตู้ รถตู้ : ซ่อมอู่ 246 2,518 0 - - - - ขอดูGift_ico
บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าพระยากันเหนียว1 ป.3 สำหรับรถเก๋ง รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 0 1,850 0 - - - - ขอดูGift_ico
บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าพระยากันเหนียว1 ป.3 สำหรับรถกระบะ รถกระบะ : ซ่อมอู่ 0 2,531 0 - - - - ขอดูGift_ico
บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าพระยากันเหนียว2 ป.3 สำหรับรถเก๋ง รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 0 2,150 0 - - - - ขอดูGift_ico
บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าพระยากันเหนียว2 ป.3 สำหรับรถกระบะ รถกระบะ : ซ่อมอู่ 0 2,830 0 - - - - ขอดูGift_ico
ดูโปรโมชั่น ประกันภัยรถยนต์ ชั้น3
ประกันภัยรถยนต์ ชั้น2+ ราคาพิเศษ
บริษัท
ประกัน
โปรโมชั่น
ประกันภัยรถยนต์
ประเภท อู่ เบี้ยประกันรถยนต์ ทุนประกันรถยนต์ ตรวจสภาพ ความคุ้มครองรถยนต์
ภัยก่อการร้าย น้ำท่วม ค่าเสียหาย
ส่วนแรก
ความคุ้มครอง โปรโมชั่น ขอใบเสนอราคา
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) BKI First Care 2+ ทุน 450,000 รวมภัยน้ำท่วม ทุกรุ่น : ซ่อมอู่ 373 11,300 450,000 - - - - ขอดูGift_ico
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) BKI First Care 2+ ทุน 150,000 รวมภัยน้ำท่วม ทุกรุ่น : ซ่อมอู่ 373 8,990 150,000 - - - - ขอดูGift_ico
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) BKI First Care 2+ ทุน 350,000 รวมภัยน้ำท่วม ทุกรุ่น : ซ่อมอู่ 373 10,301 350,000 - - - - ขอดูGift_ico
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมืองไทย 2+ MAX คุ้มครองน้ำท่วม สำหรับรถเก๋ง เอเชีย รับรถไม่เกิน 15ปี รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 0 8,850 100,000 - - - correct

2,000 บาท

ขอดูGift_ico
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมืองไทย 2+ MAX คุ้มครองน้ำท่วม สำหรับรถเก๋ง ยุโรป รับรถไม่เกิน 15ปี รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 0 10,150 100,000 - - - correct

2,000 บาท

ขอดูGift_ico
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมืองไทย 2+ MAX คุ้มครองน้ำท่วม สำหรับรถกระบ รับรถไม่เกิน 12 ปี รถกระบะ : ซ่อมอู่ 0 9,750 100,000 - - - correct

2,000 บาท

ขอดูGift_ico
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมืองไทยประเภท 2 พิเศษ สำหรับรถเก๋ง เอเชีย รับรถไม่เกิน 15ปี รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 0 7,900 100,000 - - - correct

2,000 บาท

ขอดูGift_ico
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมืองไทยประเภท 2 พิเศษ สำหรับรถเก๋ง ยุโรป รับรถไม่เกิน 15ปี รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 0 9,400 100,000 - - - correct

2,000 บาท

ขอดูGift_ico
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมืองไทยประเภท 2 พิเศษ สำหรับรถยุโรป รับรถไม่เกิน 12ปี : ซ่อมอู่ 0 8,899 100,000 - - - correct

2,000 บาท

ขอดูGift_ico
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทิพย 2+ สำหรับรถเก๋ง รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 223 8,899 100,000 - - - - ขอดูGift_ico
ดูโปรโมชั่น ประกันภัยรถยนต์ ชั้น2+
ประกันภัยรถยนต์ ชั้น3+ ราคาพิเศษ
บริษัท
ประกัน
โปรโมชั่น
ประกันภัยรถยนต์
ประเภท อู่ เบี้ยประกันรถยนต์ ทุนประกันรถยนต์ ตรวจสภาพ ความคุ้มครองรถยนต์
ภัยก่อการร้าย น้ำท่วม ค่าเสียหาย
ส่วนแรก
ความคุ้มครอง โปรโมชั่น ขอใบเสนอราคา
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมืองไทย 5+ MAX คุ้มครองน้ำท่วม 120,000 สำหรับรถเก๋ง รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 0 8,100 120,000 - - - correct

2,000 บาท

ขอดูGift_ico
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมืองไทย 5+ MAX คุ้มครองน้ำท่วม 120,000 สำหรับรถกระบะ รถกระบะ : ซ่อมอู่ 0 8,100 120,000 - - - correct

2,000 บาท

ขอดูGift_ico
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมืองไทย 5+ สำหรับรถเก๋ง ไม่เกิน 15ปี รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 0 6,800 120,000 - - - correct

2,000 บาท

ขอดูGift_ico
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมืองไทย 5+ สำหรับรถกระบะ ไม่เกิน 15ปี รถกระบะ : ซ่อมอู่ 0 6,800 120,000 - - - correct

2,000 บาท

ขอดูGift_ico
บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) EcoMax สูญหาย ไฟไหม้ ทุน600000 (รถยุโรป) รถเก๋ง รถกระบะ : ซ่อมอู่ 146 13,271 150,000 - - - - ขอดูGift_ico
บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) EcoMax สูญหาย ไฟไหม้ ทุน250000 (รถยุโรป) รถเก๋ง รถกระบะ : ซ่อมห้าง 146 14,049 150,000 - - - - ขอดูGift_ico
บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) EcoMax สูญหาย ไฟไหม้ ทุน400000 (รถเอเชีย) รถเก๋ง รถกระบะ : ซ่อมอู่ 146 10,673 150,000 - - - - ขอดูGift_ico
บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) EcoMax สูญหาย ไฟไหม้ ทุน550000 (รถยุโรป) รถเก๋ง รถกระบะ : ซ่อมอู่ 146 12,997 150,000 - - - - ขอดูGift_ico
บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) EcoMax สูญหาย ไฟไหม้ ทุน200000 (รถยุโรป) รถเก๋ง รถกระบะ : ซ่อมห้าง 146 13,775 150,000 - - - - ขอดูGift_ico
บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) EcoMax สูญหาย ไฟไหม้ ทุน350000 (รถเอเชีย) รถเก๋ง รถกระบะ : ซ่อมอู่ 146 10,398 150,000 - - - - ขอดูGift_ico
ดูโปรโมชั่น ประกันภัยรถยนต์ ชั้น3+
ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 พิเศษ ราคาพิเศษ
บริษัท
ประกัน
โปรโมชั่น
ประกันภัยรถยนต์
ประเภท อู่ เบี้ยประกันรถยนต์ ทุนประกันรถยนต์ ตรวจสภาพ ความคุ้มครองรถยนต์
ภัยก่อการร้าย น้ำท่วม ค่าเสียหาย
ส่วนแรก
ความคุ้มครอง โปรโมชั่น ขอใบเสนอราคา
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) TVI New Budget สำหรับรถเก๋ง อายุ1-10ปี และรถกระบะ 1-8ปี ซ่อมอู่ (คุ้มครองภัยก่อการร้าย) รถเก๋ง รถกระบะ : ซ่อมอู่ 305 9,201 100,000 correct correct correct correct

4,000 บาท

ขอดูGift_ico
บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KIT-Surprised สำหรับรถเก๋ง (1-7ปี) ซ่อมอู่ รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 291 8,900 250,000 correct correct correct correct

3,000 บาท

ขอดูGift_ico
บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KIT-Surprised สำหรับรถเก๋ง (1-7ปี) ซ่อมอู่ รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 291 6,900 250,000 correct correct correct correct

5,000 บาท

ขอดูGift_ico
บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KIT-Surprised สำหรับรถเก๋ง (8-12ปี) ซ่อมอู่ รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 291 8,900 150,000 correct correct correct correct

3,000 บาท

ขอดูGift_ico
บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KIT-Surprised สำหรับรถเก๋ง (8-12ปี) ซ่อมอู่ รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 291 6,900 150,000 correct correct correct correct

5,000 บาท

ขอดูGift_ico
บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KIT-Surprised สำหรับรถเก๋ง (13-15ปี) ซ่อมอู่ รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 291 8,900 100,000 correct correct correct correct

3,000 บาท

ขอดูGift_ico
บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KIT-Surprised สำหรับรถเก๋ง (13-15ปี) ซ่อมอู่ รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 291 6,900 100,000 correct correct correct correct

5,000 บาท

ขอดูGift_ico
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MSIG สำหรับรถเก๋ง 4 ปี ซ่อมอู่ เฉพาะ Vios, Yaris, Avanza, City, Jazz, March รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 264 9,669 400,000 correct correct correct correct

5,000 บาท

ขอดูGift_ico
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MSIG สำหรับรถเก๋ง 5 ปี ซ่อมอู่ เฉพาะ Vios, Yaris, Avanza, City, Jazz, March รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 264 9,669 350,000 correct correct correct correct

5,000 บาท

ขอดูGift_ico
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MSIG สำหรับรถเก๋ง 6 ปี ซ่อมอู่ เฉพาะ Vios, Yaris, Avanza, City, Jazz, March รถเก๋ง : ซ่อมอู่ 264 9,669 300,000 correct correct correct correct

5,000 บาท

ขอดูGift_ico
ดูโปรโมชั่น ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 พิเศษ

ขอใบเสนอราคา

  •  
  • *** ระบบจะส่งใบเสนอราคาไปยังอีเมลตามที่ระบุ
×
ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 0105540084143 ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 0105540084143
ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ ว00019/2546 ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ ว00019/2546
123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร:1737 (24 ชม.), 021508888 โทรสาร 02 150 8000
เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 8.30 - 17.30 น.
Email : info@tqm.co.th